Anormal Nedir

Anormal Nedir

ANORMAL, psikol., çoğunluğun, duyuş, düşünüş ve davranışına uymayan, ters düşen. Bu sonuç sayılama (istatistik) yoluyla ortaya çıkar. Buna göre anormallik kitleden sapma olayıdır. Ancak bu tanımın eleştirilebilecek bazı yönleri vardır. Örneğin, hasta insanlar olduğu gibi hasta toplumlar da vardır; böyle bir toplumda normal görüş ve davranışlara sahip olan kişiye anormal demek gerekecektir. Yine akıl hastanesini ziyaret eden sağlıklı kişilere oradakilerden ayrı düşündükleri ve azınlıkta oldukları için anormal, hastalaraysa normal denecektir. Bu yüzden sayılama yoluyla elde edilen tanım her zaman, her yerde ve her konuya uygulanabilecek nitelikte değildir. Bir başka görüşde önce normalliğin tanımlanması ve bu tanımın ölçüt olarak kullanılmasıdır. Tam anlamıyla normal bir insanın bulunamayacağı görüşü de bu konudaki görüşlerden biridir; çünkü bulunduğu yerde normal olarak görülen bir insan başka bir yerde normal görülmeyebilir. Normallik ve anormallik, toplumlara, kültürlere, yaş dönemlerine göre değişkenlik gösteren ve bundan dolayı kesin tanımlamaları yapılamayan kavramlardır.

Yorum yazın