Anlıksal Yoksullaşma

Anlıksal Yoksullaşma

ANLIKSAL YOKSULLAŞMA, eko, manifaktür döneminde bir malı tek başına üreten işçinin kapitalizmde parça-işçi durumuna düşmesi, imalathanelerin yerini fabrikalar aldıkça, işbölümü alabildiğine ayrıntılı bir duruma gelmiştir, işçi artık, bir ürünün üretilmesini başından sonuna kadar sürdüreme-mekte, üretim sürecinin çok küçük Ibir parçasında yer almaktadır. Örneğin yalnızca vida sıkmak bir işçinin sürekli yapmak durumunda olduğu iştir. Bu türden tekdüze, sıkıcı, zekâyı geliştirmeyen işler işçinin ustalığını ortadan kaldırmakta ve el becerilerini köreltmektedir.

Yorum yazın