Anlıkçılık Nedir

Anlıkçılık Nedir

ANLIKÇILIK, (Intellectualism), fels, gerçeklik ilkesini yalnızca anlık (ya da usta) bulan, bilginin duyuların yardımı olmaksızın tek başına anlıktan kaynaklandığını öne sürenlöğreti. Ahlak felsefesinde istenççiliğin (Voluntarism) karşıtıdır. Çünkü, tüm ahlak eylemlerinin us ve düşünmeyle belirlendiklerini ve istenç olaylarının aslında ussal olaylara bağlı olduklarını dile getirir.

Anlıkçılık, Bilgi Kuramı açısından ele alındığında, Usçulukla özdeş sayılır. Bunun nedeni, bu akımın tüm ruhsal olayları düşün, düşünce ve yargılara indirgeme eğilimidir. Gerçek bir Anlıkçı için yaşam yalnızca düşünsel yaşam demektir. Kısaca Anlıkçılık, Anlık ya da usun egemenliğini savunan ve bizi düşünlerin (idelerin) bilgisine ulaştıran bir yeti olarak anlığı yücelten bir görüştür. Platon, Descartes, Cudvvorth, Price, Kant ve Berkeley Anlıkçı düşünürler arasındadır.

Yorum yazın