Alman Bayrağı Anlamı

Alman Bayrağı Anlamı

Alman Birliği’nden önce tüm Almanya’ya özgü ulusal bayrak yoktu. Her krallık, dukalık kendine özgü yerel bayrak kullanıyordu. Bunlar genellikle yatay biçimde iki yollu idiler, örneğin Prusya siyah-beyaz, Bavyera beyaz-mavi, Saksonya be- yaz-yeşil, Baden sarı-kırmızı-sarı renkleri kullanıyordu. 1848-1866 yılları arasında Alman Birliği alt alta, yatay, siyah-kırmızı-turuncu olmak üzere üç yollu bir bayrak kabul etmişti. 1871’de Birinci Reich denilen Alman İmparatorluğu kurulduktan sonra Prusya renkleri egemen olmak üzere yatay siyah-beyaz-kırmızı yollu üç renkli bayrak kabul edildi. Donanma bayrağı şu biçimde saptandı: Beyaz zemin üzerine, ortadaki kalın, iki kenardakiler ince olmak üzere, kolları, yan yana üç çizgiden oluşan, boydan boya bir siyah haç, sol üst bölümde, üç renkli ulusal bayrak, bu bölümün ortasında, uçları genişleyen Demir Haç, boydan boya beyaz büyük haçın orta bölümünde, yine siyah bir daire içinde altın taçlı ve kanatlarını yarı açmış siyah bir kartal. İmparatorluğun forsunda ise, büyük bir haç, haçın ortasında bir kartal bulunuyordu. 1919-1933 yılları arasında İkinci Reich zamanında eski Alman Birliği’nin siyah-kırmızı-turuncu üç yatay yoldan oluşan bayrağı kullanıldı. Buna Weimar bayrağı deniyordu.
Üçüncü Reich zamanında 1933-1935 yılları arasında Nazi bayrağı İkinci Reich bayrakları ile beraber çekilirdi. Donanmada savaş bayrağı olarak İkinci Reich donanma cıvadara sancağı kullanılırdı.
1935’ten sonra Nazi bayrağı Alman Devletinin bayrağı oldu. Bu bayrakta kırmızı zemin üzerinde, ortada, fakat uçkurluğa daha yakın olmak üzere, beyaz bir daire içerisinde siyah ve kolları X şeklinde eğimli bir gamalı haç vardı. Bunun sol üst köşesinde kartallı idari, sol üst köşesinde haçlı ticari şekilleri vardı. Donanma bayrağında ortadaki daireye kartal yerine gamalı haç kondu. Sol üst köşesindeki siyah-beyaz-kırmızı yollar yerine Alman Demir Haçı yerleştirildi, bayrak zemini de beyaz yerine kırmızı oldu.
Führer’in forsunda kolları yatay ve dikey olmak üzere bir gamalı haç bulunuyordu.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerek Batı Almanya’da, gerek Doğu Almanya’da Weimar bayrağına dönüldü. Yalnız Demokratik Almanya bayrağının ortasında başaklardan bir halka, bu halkanın da ortasında çekiç ve pergel resimlerinden oluşan özel bir amblem bulunmaktadır.

Yorum yazın