Albüminli kağıt

albüminli kâğıt, albümin ya da yumurta akı ve bir tuzla (örn. amonyum klorür) kaplandıktan soma gümüş nitrath bir çözeltiyle işlenerek ışığa duyarlı hale getirilmiş fotoğraf kâğıdı. Fransız fotoğrafçı Louis-Désiré Blanquart-Evrard tarafından 1850’de bulunan bu kaplama yöntemi yaklaşık 60 yıl yaygın olarak kullanıldı. Önceleri, kullanacak kişilerin elde ürettikleri albüminli kâğıtlar, 1869’dan sonra işlenmiş olarak büyük miktarlarda stoklanmaya ve pa-zarlanmaya başlandı.

O dönemde albümin, cam levha negatiflerin ışığa duyarlı kristallerle kaplanmasında da kullanılıyordu. Siyah beyaz tonlannı vermedeki zenginliği ve grenlerinin inceliği nedeniyle albüminli kâğıda yapılmış baskılara günümüz koleksiyonculan büyük ilgi göstermektedir.

Yorum yazın