Akaçlama nedir

Akaçlama nedir , Akaçlama ne demek

Köklerin boğulmasına, mikrop yaşamının yavaşlamasına, toprağın güçlükle işlenmesine, toprak için gerekli maddelerin dolaşımının engellenmesine, zararlı otlar bitmesine, bazen de bitki ve hayvanlar için olumsuz sağlık koşullarına(kelebek hastalığı, kurtçukların oluşması) neden olan aşırı su birikiminin dışarı atılması.
Söz konusu sakıncaları ortadan kaldırmak için, gerek yağmur ya da sel sularını boşaltma ve yönünü değiştirme konusunda, gerek yeraltı su örtüsünün akışını kolaylaştırma konusunda bazı çalışmalar yapılması zorunludur.
BAŞLICA YÖNTEMLER
Toprağa hendekler açılması, suların doğal boşaltma kanallarına (dere, ırmak) doğru hafif bir eğim üstünden yüksek bir debiyle boşaltılmasına yarar. Böylece, yüzeydeki suların akması sağlanır ve kanalların
derinliğine göre, toprağın doğal akaçlanması kolaylaşır.
Hendek boyları, toprağın eğimine ve yapısına göre belirlenen suyun akışına uygun bir biçimde düzenlenmiş kesit seçimine göre değişir. Bu yöntem fazla bir harcamaya yol açmaz; ama hendeklerin sürekli bakımını gerektirir. Bunun dışında, suyun toplanması toprağa gömülmüş borularla (akaçlar) da sağlanır. Küçük ağaçların getirdiği suları toplayan büyük çaplı akaçlara toplayıcı (kolektör) denir.
Akaçlama işleminde akaçların yönü, derinliği, uzaklığı, eğimi ve boyutu son derece önemlidir. Sözgelimi akaçlar, eş yükselti eğrilerine düşey olabilir; böylece, hafif bir eğimde yatay bir akaçlanma sağlanmış olur. Akaçların aralarındaki uzaklık derinliğe, eğime ve toprağın yapısına göre düzenlenir. Eğimse 0,2-1 m/sn’lik bir akış hızı sağlayabilecek biçimde olmalıdır.
Toprak borular yerine plastik boruların kullanılmasıyla akaçlama işlemi daha ucuza getirilebilir. Boruların yerleştirilmesi, belirlenen derinlikte yollar kazan ve akaçlamayı sağlayan boruyu dibe yerleştirerek üstünü hemen örten özel araçlarla yapılır.
Bazı durumlarda, akaçlama işlemi için toprağın 0,4-0,7 m derinliğinde çalışan ve “köstebek pulluk”denilen araçlar kullanılır. Bu araçların toprağın altında açtığı galerilerin çapı 6-20 sm, boylarıysa 1-5 m’dir. Böylece akaçlama, boru döşenmeden sağlanmış olur. Ama, bu yöntem ancak toprağın yeterince killi (»/o 15-20 oranında) olduğu durumlarda uygulanabilir. Tarlada sabanın açtığı yastıklarda suyun akışını kolaylaştırabilir ama, bu yöntem genellikle pek yeterli olmaz. Bütün akaçlama yöntemlerinde, suların akaçlanan bölge dışına akışını sağlamak, daha doğrusu genel boşaltmayı doğal boşaltma kanallarıyla gerçekleştirmek gerekir.

Etiketler:

Yorum yazın