Aikido Nedir Nasıl Yapılır

Aikido Nedir Nasıl Yapılır

Aikido, Japonların eski bir savaşma biçimidir. Buçatsu (bujutsu) döğüşme biçiminden esinlenerek yaratılmıştır. Aikido en üstün korunma (savunma) yöntemi olarak bilinmektedir. Çünkü yalnızca saldırıdan korunma taktikleri ve yöntemlerini öğretir. Aikido’da hiçbir saldırı ve karşı-saldırı biçimi yoktur. Bir aikido öğretmeni birçok yönüyle, durmadan kaçan bir artiste benzer. Çünkü sürekli olarak her ikisi de becerilerini tehlike anında kullanabilecek biçimde eğitilirler. Yine her ikisi de beden eklem yerlerinin işleyişi üzerine önemle eğilirler. Aikidocu bir diğer kişinin beden eklemlerini nasıl yöneteceğini öğrenerek, rakibinin hareket yönünü başka bir yöne çevirme becerisi kazanır. Böylece aikidocu saldırıdan yara almadan, inanılmaz biçimde kurtulabilir.

AİKİDO NASIL GELİŞTİ?
Aikidonun kurucusu, ondokuzuncu yüzyıl sonlarında Japonya’da dünyaya gelen Morei Uyeshiba’dır. Morei, varsıllığa, güçlülüğe ya da üne değer verenlerden değildi. Yalın ve alçak gönüllü bir kişiydi, ancak büyük bir tutkusu vardı, o da döğüşme yöntemlerini öğrenmekti. Ereğine ulaşmak için, en saygıdeğer şampiyonları aramaya koyuldu. Tüm ülkeyi karış karış dolaştı. Uyeshiba’ya ders vermeyi kabul eden öğretmenlerden bazıları gizlerini Uyeshiba’dan başka kimseye açıklamadan ölüp gitmişlerdir.
Morei’in öğrendiği bir çok değişik döğüşme biçimleri içinde Jiujitsu ve Jijutsu (silahsız kavga), Yarijutsu (mızrak döğüşü),Kendo (eskrim) ve kyudo (okçuluk) da vardı. Yoğun fiziksel eğitiminin yanısıra, Uyeshiba savaş yöntemlerinin gerçek özünü anlamaya yarayan ruhsal yol göstericiyi de aramaya önem verdi. Bir gün kutsal bir barınakta derin derin düşünürken savaş sporlarının insana, diğer insanlarla nasıl uyum içinde yaşamayı öğrettiğini keşfetti. Bu onun yalnızca savunma amacıyla kullanılan bir döğüş biçimi olan aikidoyu bulmasına esin kaynağı oldu.


İLK AİKİDO DOJOSU

Uyeshiba kendi döğüşme biçimini Japonlara öğretmek için Tokyo’da bir okul açtı. Kullandığı yöntemler savaş sporu meraklılarının çevresinde her yerde ilgiyle karşılandı. Başka döğüş biçimlerinde oldukça usta olanlarda bu okula yazıldılar. Büyük ustaların övgüsü onu dünya çapında iddialı bir kişi yaptı. Aikido çok kolay öğrenilir bir savaş sporu olmasına karşın, kimse onun olağanüstü etkili bir yöntem olduğundan kuşku duymamaktadır.

AİKİDO YÖNTEMİ
Aikido incitmek ya da acı vermekten çok, saldırgana bir insanlık dersi vermeyi amaçlar. Çünkü, ancak savunmadaki kişinin daha insanca davranması ile şiddet çemberinin kırılabileceğine inanılmaktadır.
Aikido öğrencisine ilk derslerde önce değişik tutuş biçimlerinden en kolay ve en zararsız biçimde kurtulma yolları öğretilir. Bunu bedenin çeşitli yerlerine yöneltilen değişik vuruş ve çarpmalardan nasıl sıynlacağının öğretilmesi izler. Sonra hareketsiz – kılma yöntemleri gibi teknik bilgilere geçilir. Adından da anlaşıldığı gibi aiki- docu bu tekniklerle rakibini geçici olarak nasıl durduracağını öğrenir. Son olarak da aikidocuya bilek ve dirsek gibi fırlak yerleri kullanma yollarıyla, saldırganın hareketlerini kullanarak onu yere atma becerileri gösterilir. Resimlerde bazı tutuş biçimlerinden aikidocunun kurtulma biçimleri, rakibi hareketsiz kılma ve fırlak yerlerin kullanılışı görülebilir. Bir rakibin eylemini başka yöne çevirme ilkesi aikidonun en büyük unsurlarından biridir. Bunu daha iyi anlamak için şunu yapmayı deneyiniz: Bir arkadaşınıza her iki kolunuzu da bileklerden sıkıca tutarak kıpırdatmamasını söyleyiniz. Sonra kollarınızı bedeninizin yanına ve yukarısına doğru oynatınız. Bundan sonra da kollarınızı hızla içe ve dışa doğru itiniz. Arkadaşınızın kavrayışının gevşediğini göreceksiniz. Bunun nedeni şudur: güç bir yönde yalnızca bir kez kullanılabilir.
“Güç her zaman sizinle olsun!”

AİKİDO EN ÜSTÜN KAVGA SANATI
Aikido güç ve şiddetten önce çeviklik ve dakiklik istediğinden, gençler için bulunmaz bir spordur. Aikidoda başarılı olmanız için uzun boylu ve güçlü bir yapıya sahip olmanız gerekmez. Çevikçe ve güzel biçimde hareket edebilmeniz çok daha önemlidir.
Aikido, kavgacı bir yapı ve görünüşte olmadığından en kibar döğüşme sanatı olarak tanımlanmaktadır. Çarpma, yakalama, çekme ya da itme hareketlerinin sayısı aikidoda oldukça azdır. Bu nedenle incinmelere de çok az rastlanır. Aikido becerileri öğretilirken verilen eğitim, ayrıca kıl- payı bir zamanlama gerektiren sporlarda ve beden parçaları arasındaki en iyi uyumu sağlamada oldukça yararlıdır. Dans, cimnastik ve cambazlık çalışmaları yapan kız ve erkeklerin aikidoda beden denetimi ve dengesini öğrendikten sonra çalışmalarında gözle görülür bir gelişme olduğu gözlenmiştir. Dahası, aikidodaki belirli hareketlerin genel sağlığa ve hatta bazı fiziksel hastalıkların iyileştirilmesine katkıda bulundukları saptanmıştır. Aikido bu özellikleri nedeniyle tüm savaş sporları içinde genel olarak en çok tutulan bir spor olmuştur. Birçok kişinin aikidoya “en üstün” savaş Sporu demesinin nedeni de budur.

Yorum yazın