Adem-i merkeziyetçilik Nedir – Yerinden Yönetim

Adem-i merkeziyetçilik Nedir – Yerinden Yönetim

merkezi hükümetlerin sorumluluğundaki hizmetlerden bir bölümünü, merkeze karşı özerk ve bir ölçüde bağımsız, ancak merkez denetimi altında, yerel yönetimlere bırakan uygulamaya verilen ad; yönetim birim kendi kendilerini yönetme sistemi. Gerek Meşrutiyet, gerekse Cumhuriyet dönemlerinde, her ilde oluşturulan il genel meclisleri ve özel bütçelerle, illerde yönetim açısından “yerinden yönetim” ilkesi işlerlik kazandı. “Yerinden yönetim” ilkesine dayanan ekonomilerde de, devlet planları ve merkezi yönetim, çeşitli ekonomik birimlerin etkinliklerini, kendi amaçları doğrultusunda uygulama girişiminde bulunmaz.

Türkiye’de bireyci toplumbilim anlayışının kurucusu ve tanıtıcısı sayılan, toplumbilimci ve siyaset adamı Prens Sabahattin (1877-1948), Türkiye Nasıl Kurtulabilir? (1911) adlı eserinde, ülkenin gerek yönetim, gerekse ekonomi alanlarında ademi-merkeziyet (yerinden yönetim) uygulamasına geçilmesiyle kalkınabileceğini savunur.

Yorum yazın