ABD’nin Yönetim Şekli

ABD’nin Yönetim Şekli Nedir – ABD’nin Yönetim Şekli Hakkında Bilgiler

A.B.D.’nin Yönetim Şekli

ABD'nin Yönetim Şekli NedirAmerika’da yönetim gücünün başında cumhurbaşkanı bulunur, ülkeyi iki meclis yönetir. Bunların biri Senato, öteki de Temsilciler Mecllsi’dir. Senato’nun üye sayısı 100, Temsilciler Meclisi’nlnki ise 435’tir.

Bu iki meclise Congress (Kongre) adı verilir. Senato üyeleri her altı yılda bir seçilirler. Cumhurbaşkanı seçimleri ise, dört yılda bir yapılır. Bir aday cumhurbaşkanlığına ancak iki dönem için seçilebilir.

A.B.D.’de cumhurbaşkanlığı seçimi iki derecelidir. Halk doğrudan doğruya “Electoral Vote” (Seçmen Oyu) sahibi olan ikinci seçmenleri seçer. Ancak, bunların hangi partinin başkan adayına oy verecekleri önceden bellidir. Bir partinin seçmenleri çoğunluğu kazanınca o partinin başkan adayı seçimi kazanmış sayılırsa da, usulen bunlar gene aralarında toplanıp başkanı seçerler. Seçimlerde, başkanla birlikte, blr de başkan yardımcısı seçilir.

1960 seçimlerinde, 1953ten beri A.B.D. başkanı olan Eisenhovver’in yerine John F. Kennedy seçilmiştir. Kennedy 1363’te öldürülünce, yerine L.B. Johnson geçti. 1969 seçimlerinde ise, Richard Nixon başkan seçildi.

A.B.D. cumhurbaşkanlarının çok geniş yetkileri vardır; devlet başkanı oldukları gibi, aynı zamanda hükümetin de başkanı, yani başbakan sayılırlar. Ayrıca, ordunun başkomutanı da cumhurbaşkanıdır. Kabineyi o kurar, ülkenin dış siyasetini o yönetir, Kongre’ye o akıl verir.

Amerikan hükümetinde 10 bakanlık vardır. Bunlar, sırasıyla, dışişleri, hazine, savunma, adalet, posta, İçişleri, tarım, ticaret, çalışma, sağlık-eğitim bakanlıklarıdır. Kabinede en önemli bakanlık Dış işleri Bakanlığadır. ülkenin bütün dış siyasetini Dış işleri Bakanı yönetir.

Amerika’da Bilim ve Fen

Amerika Birleşik Devletleri, ikinci Dünya savaşı’ndan sonra yepyeni teknik gelişmeler göstermiş, gerek bilim, gerek fen alanlarında
çok başarılı hamleler yapmıştır.

Bunların başında atom araştırmaları gelir, ikinci Dünya Savaşı’nda sırf savunma amacıyla geliştirilen atom bombası üzerinde, savaştan sonra daha büyük çalışmalar yapılmıştır. ilk atom bombası, bugün yapılanların yanında oyuncak gibi kalır. Ayrıca, atom enerjisinden endüstri alanında yararlanılmaya da çalışılmış, bu konuda büyük gelişmeler kaydedilmiştir (Bk. Atom).

Güdümlü roketler de ikinci Dünya Savaşı’ ndan sonra hızla gelişen bir fen ve uzmanlık dalı haline gelmiştir. Bugün A.B.D. Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri, güdümlü roket yapımında çok ilerlemiş bulunmaktadır. Atlas, Thor, Titan, Jüpiter, Polaris güdümlü roketleri, ülkenin en büyük savunma ve uzay araştırmaları aracı sayılmaktadır (Bk. Roket).

Amerika’da suni peyk çalışmaları da hızla ilerlemekte, her gün atılan adımlarla, uzay araştırmalarında yepyeni çığırlar açılmaktadır (Bk.Suni Peykler).

Bu uzay çalışmaları sonunda Ay’a ilk ayak basanlar da Amerikalılar oldular. İlk önce, 21 aralık 1968’de Uç astronom Ay’a kadar gidip Ay yüzeyindeki şartları incelemişlerdi. Bu ilk keşif uçuşlarından sonra, Apollo projesi uygulanarak, 21 temmuz 1969’da Amerikalı iki astronot Ay toprağına ayak bastılar. Ondan sonra daha başka Ay seferleri de yapıldı. Ay’dan sonra, uzaydaki gezegenlere gitmek üzere de çalışmalar yapılmaktadır (Bk. Ay; Uzay).

Bibliyografya:

Bu konudaki Türkçe eserlerin başiıcaları.— Amerika Birleşik Dev. Tarihi. (1492-1940). C: 1-2 (Çev. Fuat Gökbudak, 1945); A.B. Devletleri, Halk Tarafından Kurulan bir Hükümet (Hudson Cathryn Seekter); A. B. D. de Orta öğretim (Fuat Baymur, 1959); Birleşik Amerika Dev. nasıl büyük bir Dünya Devleti oldu (Sermet Gökdeniz, 1942); Amerika Meydan Okuyor (JJ. Servan-Sch-reiber’den çev. N. Sander, 1968); Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emperyalizminin Doğuşu (T. Ataöv, 1968); Amerikan imparatorluğu (C. Julien’den çev. T. Saraç – A. Gü-lercan, 1969); Amerika; Tarihçesi, Türk -Amerikan Tarihî Münasebetleri, Gezi Notları (i. Baybura, 1970).

Yorum yazın