Abdera okulu

ABDERA OKULU , Eski bir felsefe akımı ve okulu. Adını GüneyMakedonya-daki Abdera kentinden (Taşoz Adası’nın karşısında kalıntılar) alan, tohumunu ilk maddecilerden Leukippos’un ektiği, Demokritos’un İÖ 420 dolayında kurduğu okul ve temsil ettiği düşünceden alır. Hippokrates’in tıp yazılarının, birçok kişinin yazdığı bir corpus (külliyat) içinde yer alması gibi, Demokritos’un yazılarının da Abderalı öteki düşünürlerin eserleriyle kaynaşık olduğu sanılır. Bu okula özgü atom öğretisi Antik Çağ doğa felsefesinin son büyük örneğidir. Sonraları bilgi felsefesi ağırlık kazandı (Sofistler, Platon) ve doğruluğun (bilginin) ölçütü sorununa doyurucu cevap getirilemediği, böylece Abdera Okulu’ nun felsefe tutumu, Demokritos’un temel öğretileri sürdürülmekle birlikte, onun, duyu-algısının bilgi için yetersizliği düşüncesi abartılarak Sofistlerin göreceliğiyle ortak yönler buldu ve sonunda kuşkuculuğa dönüştü.

Demokritos’tan sonra Okulun önderliğini Sakızlı Metrodoros, sonra onun öğrencisi Abderalı Anaksarhos, sonra da onun öğrencisi ünlü kuşkucu Pyrrhon yapmıştır. Protagoras, Abderalı olduğu halde Okulun bir temsilcisi değildir; genel Sofistik akım içinde yer alır.

Yorum yazın