Abaküs

Abaküs nedir
Mat. Basit toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapmaya yarayan alet. Yatay ya da düşey paralel çubukların üzerine madenden ya da topraktan küreler geçirilerek elde edilen tablo. “Abaküs” sözcüğünün Fenikece “abak” sözcüğünden geldiği sanılmaktadır. Eski Yunancaya “abax”, Latinceye de “abacus” biçiminde geçmiştir, ilk abaküs örneklerine Babil’de rastlanmıştır. Bunlar kil levhacıklar üzerinde dört matematik işleminin yapıldığı örneklerdir. Daha sonraki dönemlerde kemik, cam ya da metal parçalarına da bu işlemler yapılmıştır Herodotos Akdeniz ülkelerinde ve Mısır’da abaküsün kullanıldığını ve işlemlerin sağdan sola doğru yapıldığını yazar. Eski Yunanlılar bu işlemi soldan sağa doğru yapmışlar, aynı yöntemi Romalılar da uygulamışlardır. Her iki döneme ait örnekler bulunmuştur. Uzakdoğu’da Çin’de, Japonya’da ve Kore’de abakuslar bambu ağacından yapılırdı. Çinliler ve Japonlar, basit işlemlerin yanı sıra ağır cebir işlemlerini de abakusla yaparlardı. Abakuslar Avrupa’da ortaçağda göründü; bunlara “çizgi abaküsü” denirdi. Bu örnek 18. yüzyıla kadar kullanıldı. Abakuslar O (sıfır) sayısının bulunmasıyla önemini yitirdi.

Sayı yazmada kullanılan abakusta çubuklar düşey duruma getirilir. En sağdaki çubuk birler basamağını, sonrakiler; onlar, yüzler……basamaklarını gösterir.

Dört işlemde kullanılan abakusta çubuklar yatay ya da düşey olabilir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın