Türkiye’de Orman İşletmesi

Türkiye’de Orman İşletmesi

Türkiye’de orman ile ilgili bir düzenleme ilk kez Osmanlı Devleti döneminde yürürlüğe konmuştur (1870). Asıl genel düzenleme 8 Şubat 1937 tarih ve 3116 sayılı yasa ile olmuş, Orman Bakanlığı ise 7 Ağustos 1969’da kurulmuştur. Çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü ve Taşra Örgütünce yürütülür.

Bu bakanlık günümüze dek gelen ormanları koruma görevinin yanısıra, halkı da bu doğal kaynaklarımızı koruma yolunda bilinçlendirir, boş alanları ağaçlandırır, ormanlardan en iyi biçimde asıl ve yan ürün elde etme yolunda çalışmalarda bulunur.
Orman işletmelerinin çalışma koşulları giderek iyileştirilmektedir. Örneğin, orman sınırları saptanmakta, otlatma yasaklanmakta, küçük ölçekli orman haritaları yapılmakta, orman içi yol ağları oluşturulmakta, iyi yapılar, ulaşım sistemleri kurulmakta, modern araç – gereç ve bilgili personel sayısı artırılmaktadır. Sözgelimi, bu nedenle 1971 yılına dek 54.000 kilometre uzunluğunda motorlu araç geçişine uygun yol, 231 yönetim, 937 bölge binası, 1623 hizmet evi ve depo yapılmıştır.
Ayrıca orman alanlarının genişletilmesi için ağaçlandırma çalışmaları da yapılmış, 15 milyon hektar gibi geniş bir alan ağaçlandırılmıştır. Bu alanların 50 — 70 yıl sonra orman olacağı düşünülmektedir.
Türkiye’nin ormanları aslında, nitelik ve verim yönünden yeterli değildir. Sözgelimi, 1969 yılında bu ormanlardan 71.344.000 kental yakacak odun, 3983 metreküp kereste, 18.980 metreküp travers, 3.625.440 metreküp tomruk, 470.570 metreküp maden direği, 56.640 metreküp telgraf
direği elde edilmiştir. Ormanlarımız ayrıca reçine, çıra, kabuk, sırık, defne yaprağı, sığla yağı, şimşir ve buhur sağlamaktadır.
Ormanlarda avlanmaya izin verilmektedir. Ancak hayvanların üreme döneminde konan av yasaklarına kesinlikle uymak gerekir. Ormanın yaşam dengesini bozmakla orman yok olabilir. Ormanların içinden akan akarsularda da sportif anlamda balık avcılığına izin verilmektedir.
Neden Türkiye’de bugün eskiye oranla daha az orman vardır? Ormanlar değişik nedenlerle, ama özellikle insanlar tarafından acımasızca yok edilmişlerdir. Bazen bilinçsizce kesilmiş, bazen tarla açmak için yakılmıştır. Ağaçsız kalan yörelerin toprağı rüzgâr ve yağmurla kayıp gitmiş, yeniden ağaçlandırılmayacak kadar incelmiştir. 1971 yılındaki 751 yangınla 164.030 metre küp ağaç yok olmuş, ülke inşaata uygun kereste ve yakacak odun açısından büyük zararlara uğramıştır.

Yorum yazın