Türkiye’de Çay Tarımı ve Ekim Alanları

Türkiye’de Çay Tarımı ve Ekim Alanları

TÜRKİYE’DE ÇAY TARIMI

Bazı kaynaklara göre çay, ülkemizde 300 yılı aşkın bir süredir içilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çay üretimi ile ilgili ilk girişimler 1878’de Japonya’dan getirilen tohumların örnek çiftliklerde ekilmesi ile başlamıştır. 1888’de Bur- sa’da çay yetiştirme çalışmaları yapıldığı biliniyor. Bu konuda dört yıl çaba harcanmış, ama yer yanlış seçildiği için başarıya ulaşılamamıştır.
Çay yetiştirilmesi alanında ilk ciddi çalışmalar 1918’de Batum ve çevresinde yapılmıştır. Ama bu alanda başarılı gelişmeler Cumhuriyet döneminde
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Doğu Karadeniz Bölgemizde çay üretimi alanında bilimsel çalışmalar başlamıştır.
Yurdumuzda çay tarımı tam anlamı ile 1930′ larda başlamıştır. 1938’de 135 kilogram yaş çay üretilmiştir. Zamanla çay üretimi artmaya başlamış ve Rize ilinde çay işleyen ilk imalathaneler kurulmuştur. Modern anlamda ilk çay fabrikası iise 1947-1948 yıllarında çalışmaya başlamıştır.
1963 yılına kadar yurt içi tüketimi karşılayacak miktarda üretilmediği için çay dışarıdan alınmıştır. Bu tarihten sonra üretim yurt içi istekleri karşıladığı gibi bazı yıllarda çayın dışsatımı da mümkün olmuştur. 1968 yılında 127.000 tona yaklaşan yaş çay üretimi 1978’de 452.000 tona ulaşmıştır.


ÜLKEMİZDE ÇAY EKİM ALANLARI

Çay bitkisinin yetiştirilmesinden ekonomik bir yarar elde edebilmek için özel iklim ve toprak koşullarına gereksinim vardır. Bu koşullar da ülkemizin yalnızca Doğu Karadeniz Bölgesinin 15-30 kilometre genişliğindeki kıyı şeridi boyunca görülür. Bu sınır dışında kalan bölgelerde yetişen çayların niteliği düşük olmaktadır
Çay tarımının, ülkemizde başladığı yıllardan bu yana çaylık kurmak için sınırlar yasalarla belirlenmiştir. Bu yasalara göre yurdumuzda Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde çay tarımına izin verilmektedir. Bu iznin verileceği köyler tek tek saptanmıştır. Ne var ki, doğuda Sovyetler Birliği sınırından, batıda Araklı-Kara- dere ilçeleri arasında kalan ve asıl çay alanı olarak adlandırılan bölge dışındaki yöreler çay yetiştiriciliği içirı ikinci bölge olarak nitelendirilmektedir.
öte yandan, yaprakların mevsime göre haftanın hangi günlerinde toplanabileceği konusu,Tarım ve Orman Bakanlığı Bahçe Kültürleri İstasyonu Müdürlüğü ve Çay Fabrikası Müdürlüğü tarafından ortaklaşa saptanmaktadır.

Yorum yazın