Tasarım Oluşum ve Gelişim Aşamaları

Tasarım Oluşum ve Gelişim Aşamaları

Tasarım orijinlerine bakıldığı zaman literatürde farklı başlangıç noktalarının var olduğu iddia edilebilmektedir. Önerilen dört başlangıç noktası vardır. Bunlar;

Evrenin yaradılışı: tasarımın bu orijinde Allah’ın evreni yaratmasına dayandırılır. Hristiyan teorisiti ,William paley,evrenin karmaşık çalışma ve şeklinden hareketle, bu karmaşık gibi gözüken evrenin bir yaratıcı tarafından tasarlandığı teorilerinden bahsetmiştir. Hiçbir tasarım (bu teoride evren bir tasarımdır) tasarımcısız (Allah burada tasarlayan sıfatındadır)olamaz iddiasında bulunmamıştır (4).

Nesnelere şekil verilmesi: insan oğlunun ilk çağlarda ihtiyaçlarına cevap verebilecek objelere şekil vermesi ile tasarımı başlatan teoriler vardır. Tasarım burada bir bireye veya gruba hizmet etmektedir. İlerleyen dönemlerde ise tasarım parası ve gücü olana hizmet etmeye başlamıştır. Örneğin firavunlar, padişahlar, krallar ve zengin kimselere hizmet etmiştir. Akımların çıkış süreçleri buna örnektir (4).

Sanayii devrimi: Bulunan yenilikler, çalışma kültürünün ve sosyal yapının değişmesi sonucunda gerçekleşen sanayi devrimi ile tasarımın farklı bir başlangıç noktasına sahip olduğu iddia edilmektedir. Özellikle akımlar, yeni üretim teknikleri makine ile üretim burada etken rol oynamışlardır. Sanayi devrimi ile tasarım bireye yada küçük gruplara yönelik hizmetlerin yanı sıra artık ulusa hitap etmeye başlamıştır (4).

20. 21. yüzyıl:bilinçli insanların artması,tasarım düşünce disiplinlerinin oluşması ve profesyonel tasarım eğitiminin verilmesi ile birlikte (bahaus,domus tasarım okulları) bu yüzyılda tasarım farklı bir boyuta girmiştir. Tasarımın ilgilendiği alan ulusallıktan çıkmıştır ve uluslar arası etkinliğe sahip olmuştur. Özellikle 2. dünya savaşından sonra tasarım meslek olarak dünya gündemindeki yerini almıştır. Zamanında sanayiye katmış olduğu pozitif değerlerin fazla olması nedeniyle, bu mesleğin etkili bir şekilde kullanılması için etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir teorisi doğmuştur. 1960’larda İngiltere de (london school of business) 1970’lerde ise Amerika da Boston Üniversitesinde tasarım yönetimi eğitimi verilmiştir. Tasarım yönetimi bir ürünün bilinçli bir şekilde ortaya çıkması için geçirmiş olduğu periyotlardaki süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesi anlamı taşımaktadır (4).

5. 21. yüzyılda tasarım doğudan batıya kuzeyden güneye evrensel bir dil ve rekabet gücü olmuştur. Toplumları fetih etmenin bir toplumun kültürünü değiştirmenin, farklı bir topluma farklı alışkanlıklar kazandırmanın bir devletin ekonomik olarak ele geçirilmesinin ifadesi olmuştur (4).

Yorum yazın