Tasarım Nedir ve Önemi

Tasarım Nedir ve Önemi

İngilizce karşılığı ‘Design’ olan tasarım kavramı; yaratma, seçme ve karar verme gibi eylemleri kapsayan bir süreçtir. Tasarımı, düşüncenin kağıda aktarılmasından üretilmesine kadar geçen süre içindeki yaratma, seçme ve karar verme gibi eylemlerin tümü olarak tanımlamak mümkündür (2).

Çeşitli araştırmacılar tasarımın tanımını değişik şekillerde yapmaktadır. Bazılarına göre tasarım bir işin yapılabilmesi için gerekli olan şema ve planların hazırlanmasıdır. Güzel sanatlarda ise, insan zekasının yaratıcı gücü olarak ele alınmaktadır. Bir diğer tanımlamaya göre tasarım, analiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan sorunların çözüm süreci olarak sürekli gelişim içinde olan ve daha iyi analizlere temel oluşturan aktivitelerdir (3).

KANDEL’e (1972) göre tasarım, belirli değer sistemlerine bağlı olarak iki yada üç boyutlu ortamlarda somut bileşenlerin seçimi ve düzenlemesi olayıdır (AKSOY, 1975)(3).

MARKUS (1969)’ a göre tasarımda karar verme iki aşamalıdır. Birincisi, tasarım morfolojisine ilişkin kararlar, ikincisi ise tasarımın oluşmasına ilişkin kararlar (3).

Günlük yaşantımızda kullandığımız eşyaların (örnek mobilya) her biri eğer amacına uygun olarak tasarlanmamışsa, karşımıza bir sorun ve sıkıntı olarak çıkar. Bu nedenle tasarımcılar için eşyaların tasarlanması, geliştirilmesi, etkilerinin ölçülmesi ve çalışma yerinin düzenlenmesi kadar antropometrik ölçülerinin de bilinmesi önemlidir.

Bu nedenle bütün tasarım alanları (mobilya, mimarlık, güzel sanatlar,endüstriyel tasarım vb.) birbirinden farklı olmamakla beraber birbirinden beklentileri vardır.

Aşağıda tasarımın önemini belirtecek bir takım etkenler sıralanmıştır.

İşlevsellik; eşyanın yer aldığı mekanda kendisinden beklenen amaçları (taşıma, saklama, koruma vb.) gerektiği gibi yerine getirebilmesi özelliğine işlevsellik denmektedir (2).

Teknolojiklik; burada, tasarımın mevcut üretim tekniklerinin en gelişmiş olanları ile üretilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Bu amaçlar tasarımda üretim ve ölçü bakımından uygunluğa ulaşabilmek için seçilen malzeme ve konstrüksiyon, belirtilen biçim, form, renk, ölçü ve dokuda olması gerekir (2).

Orijinallik; bu kavram, tasarımın esasını oluşturan yaratma, seçme, karar verme ile yeniye ve orijinale ulaşma mantığından kaynaklanmaktadır. Eşya kendisinden önce yapılana göre mutlaka yenilik arz etmeli, çağın kültür değerlerini yansıtmalı ve kesinlikle kopya olmamalı (2).

Estetiklik; tasarımın ayrılmaz bir parçası olan bu terim, eşyanın görsel yanını vurgulamaktadır. Bu nedenle eşya bulunduğu ortam içinde yaşayan insanın beğenisini kazanarak, ona sahip olma zevki ve heyecanı verecek estetik özelliklere sahip bir ürün olmalıdır (2).

Ekonomiklik; her yeni gelişmede aranan bir unsur olarak ekonomiklik, yukarıda belirtilen özelliklere sahip ürünün uygun fiyat ile tüketiciye sunulabilmesini gerektirir (2).

Yukarıda belirlediğimiz etkenlerden de anlaşılacağı gibi bir eşyayı yada bir ürünü üretim aşamasına sokmadan gerekli olan planının yapılmasından sağlanan kolaylığın, üretici açısından tasarımın öneminin ne denli zor olduğu belirtilmeye çalışılmıştır. Bir ürünün, üretim aşamasına geçmeden kağıt üzerinde tasarlanması, planlanması üretimden sonra karşılaşacağımız maliyetin ekonomiklik açısından en uygun olacak şekilde , o ürünü üretmemizi sağlar (2).

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum yazın