Stil Nedir – Stil Ne demektir

Stil Sözcüğün Genel Anlamı

Bir sanatçının, bir türün, bir çağın eser yapma tarzı, üslup ve metodlar bütünüdür. Bu tanım, sitil kavramının içeriği üzerine, peşin bir yorumu öngörür. Nitekim, tarihte belli dönemlerin süreci içinde belirli mobilya stileri bir bütün olarak yerini almış ve günümüze değin etkilerini sürdürmüştür[6].

Yorum yazın