Silindirli Boya/Vernik Sürme Makinesi İle Vernik sürme

Silindirli Boya/Vernik Sürme Makinesi İle Vernik sürme
Bu makine genellikle cila hatlarında, natürel işlem görecek düzgün yüzeyli (panel) iş parçalarının dolgu yada sonkat verniğini, lake yada desen baskı yapılacak iş parçalarının ise fon boyamalarını sürmede kullanılır. Bu sürme yönteminde iş parçaları, kendisine temas halindeki ve dış yüzeyinde boya/vernik taşıyan bir sürme silindirinin altından geçerken boya/vernikle kaplanır (Şekil.3.4).

Şekil 3.4: Silindirli boya/vernik sürme makinesinin şematik görünüşü (50)
Silindirli boya/vernik sürme makinesinin değişik tipleri olmakla birlikte, en yaygın kullanılan tiplerinde sürme işleminin yapıldığı kısımda iki adet silindir bulunur. Bunlardan birisi sıvı malzemeyi (boya/vernik) taşıma ve ayar silindiri, diğeri ise sürme silindiridir. Genellikle birbirlerine ters yönde çalışırlar. Ayar silindiri sıvı ile dolu bir oluk İçerisinde çalışır. Viskozitesi ayarlanıp hazneye konulan sıvı madde bir devir daim pompası yardımı ile bu oluğa iletilir. Genellikle saat yönünde çalışan ayar silindirine bulaşan sıvı malzeme, sürme silindirine doğru taşınır Ayar ve sürme silindirindeki ihtiyaç fazlası miktar ise sıyırma bıçağı ile sıyrılır. Ayar silindiri sadece bıçak ile arasındaki açıklıktan geçen sıvıyı sürme silindirine taşıyabilir ve bu açıklık istenildiği gibi ayarlanabilir. Ayar silindiri ile sürme silindiri arasında da bir açıklık vardır ve bu açıklık iş parçasına sürülecek boya/vernik miktarım belirler. Ayar silindiri ile taşman sıvının bir miktar fazla olmasına ve ayar silindiri ile sürme silindiri arasında biraz yığıntı yapmasına müsaade edilir. Sürme silindirinin yüzeyi sert kauçuk veya parlatılmış sert metal ile kaplı olup, ayar silindiri ile olan açıklıktan geçebilecek kadar sıvı malzemeyi iş parçasına taşır.
Bu yöntemde iş parçalarının iletimi genellikle itici merdaneler İle veya iletim bantlarıyla (konveyör) yapılır ve parçalar sürme silindirine bu merdaneler ile sevk edilir.. Sürme silindiri ile iş parçası arasındaki açıklık yüzeye sürülecek boya/vernik kalınlığını belirler. Bu sebeple hem yüzeye taşınan boya/vernik miktarının hem de açıklığın iyi ayarlanması gerekir.
Genellikle seri üretim yapan mobilya işletmelerinin panel hatlarında kullanılan bu makine İle boya/vernik uygulanırken, akışkanlığı iyi ayarlanmış ve ayarlan iyi yapılmış ise, püskürtme sistemine göre daha iyi ve başarılı sonuçlar alınır. Sürme silindiri tarafından uygulanan basınç ile boya/vernik sıvısının ağaç malzemenin derinliklerine daha fazla nüfuz etmesi sağlanır.
Silindirli boya/vernik sürme makinesi ile çalışırken şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:
Hazneye konulacak sıvının akışkanlığı iyi ayarlanmalıdır. Akışkanlığı az (yüksek viskozite) sıvılar ile çalışılırken sıvının silindirden ayrılması güçleşeceği için, sürme zorluklan görülür. Akışkanlığı fazla (düşük viskozite) sıvılar ile çalışmada ise, damlama ve akma görülür, ayrıca ince katman oluşumu söz konusudur. Uzun süreli çalışmalarda viskozite kontrolünün sık aralıklarla yapılması gerekir.
Bir diğer Önemli ayar ise, iletim bandı veya itici silindirlerin hız ayandır. Bu ayar aynı zamanda iş parçasının ilerleme hızıdır. İş parçasının ilerleme hızının sürme silindirinin dönme hızı ile uyumlu olması gerekir. İş parçası yavaş ilerleyip, sürme silindiri hızlı dönüyor İse, iş parçası ile sürme silindiri arasında sıvı yığılması olur. Yığılan bu sıvı, iş parçası sürme silindirinden kurtulduğu anda İletim bandına veya itici merdaneler üzerine dökülür. Bunun tersi durumda, yani İş parçasının ilerleme hızı fazla, sürme silindirinin dönme hızı yavaş İse, sıvı beslemesi yetersiz olacağı için iş parçasının bazı bölümlerine boya/vernik sürülmez. Panel cila üretim hattında yer alan bir silindirli boya/vernik sürme makinesinde parça iletim hızı genellikle 10-25 m/dak. arasında değişmektedir (7). Makine bazında da olsa parça iletim hızlarında yapılacak hatalar bütün hattı etkilemekte ve üretimde verimliliğe zarar vermektedir.

Yorum yazın