Rönesans Mobilya Tarzı

.Rönesans (1453-1550)

Rönesans yenilikler dönemidir. orta çağ karanlığından kurtulmanın sevinci yaşanmıştır.Rönesans kelime olarak canlanma diriliş yenilik anlamına gelir. yenilikler sadece sanatta değil, sosyal kültürel ekonomi ve bilim alanlarında da görülmüştür. eskiye olan tepkinin neticesinde doğmuştur. hümanist bir görüş hakimdir. Avrupa’nın meşhur düşünürleri Aristo, Eflatun, Galilo, Sokrat bu dönemde yaşamışlar. Yine; Leonardo Vinci, Rafeello gibi ünlü sanatçılar bu dönemde yetişmişlerdir[3].

Rönesans önce İtalya’da başlamıştır İtalya’da Rönesans resim, mimari, heykel, mobilya vb. alanlarda büyük bir gelişmeyi gösterir. Orta çağ Avrupa’sında mobilya genel özellikleri bakımından Avrupa’nın her yerinde birbirine benzer yapıdaydı. Aradaki en önemli fark iklim, toplumların sosyal, kültürel yapıları yünündendi.

Rönesans mobilyaları, önceki dönemlere göre teknik ve estetik yönden üstün özelliklere sahiptir. Mobilyaların yapımında uygulanan geçmeler düzenli bir biçimdedir. Geçmelerin dışarıdan görünmemesine özen gösterilmiştir.

Bu dönemde sandık, büfeler, kabineler, karyolalar, masa ve etejerler, sandalye ve koltuklar, dolaplar Rönesans döneminin önemli mobilyalarıdır. Rönesans dönemi mobilyaları, gerek ölçüler, gerekse süsleme elemanları açısından mimariye uyum gösterir. Önemli başka bir özellikte; her odanın mobilyası kendi arasında uyum içerisinde olduğu gibi, odanın iç dekoruna da uygundur. ayrıca bazı mobilyaların oda içerisinde yeri bellidir[3].

Fransız Rönesans’ının ilk döneminde mobilyaya etkin olan öğelerin başlıcaları yivli fil ayakları, yüzeysel oymalı sarma dallar, madalyon biçiminde şiltler, yatay çizgili kornişlerdir. (Şekil 4.2)[7].

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum yazın