Polyester Vernikler

Polyester Vernikler
Mobilya ve ağaç işleri endüstrisinde kullanılan üstün özellikteki verniklerden biridir. İki elemanlı bir verniktir. Birinci elemanı, doymamış polyester reçinesinin striol adlı sıvıdaki eriyiğidir. İkinci elemanı sertleştirici adı verilen organik peroksittir. Polyester vernik katmanı mekanik ve kimyasal etkilere karşı son derece dayanıklıdır.
Polyester verniklere reaksiyonlu (tepkimeli) vernikleri de denir. Vernik filmin oluşumu, kendini meydana getiren elemanların kimyasal tepkimelerine bağlıdır. Verniğin ana gereci doygun hale gelmemiş veya oluşumunu tamamlamamış polyester yapay reçinesidir.

Vernik sıvısı ile sertleştirici karıştırıldığı andan itibaren tepkime başlar. Karışık oranlan.üretici firmanın önerilerine uygun olarak yapılır. Genelde bu karışım; 10 bölüm vernik, 1 bölüm sertleştirici karıştırılarak yapılır.
Polyester verniğin yaklaşık %94 bölümü katman haline gelir. Bu çok değerli bir üstünlüktür. 1 m2 yüzeyi verniklemek için gerekli miktar 400-500 gr arasında değişir.
Polyester vernik bütün ağaç yüzeyleri için uygun değildir. Pelesenk, makasar, tik, poduk gibi ağaçların bünyesinde bulunan kimyasal maddeler, polyester verniğin korunmasını engeller. Bu gibi hallerde yüzeylere bir kat poliüretan veya selülozik vernik sürmek gerekir.
Polyester verniğin temel gereçlerinden hiçbiri su ile uyum sağlamaz. Bu bakımdan polyester sürülecek ağacın nem derecesi % 12 yi geçmemelidir. Polyester uygulanacak yerin hava nemi %75 den yukarı olmamalı ve oda sıcaklığı 20-24 C arasında bulunmalıdır. Verniğin, havanın ve ağacın da aynı sıcaklıkta olması gerekir.
3.1.6.1. Polyester Vernik Uygulaması
Polyester vernik püskürtme ve dökme yöntemi ile işe sürülür. En basit uygulama yöntemi, verniğin doğrudan işe dökülmesidir. Vernik dökülecek iş parçasının kenarlarına dökülecek vernik kalınlığı kadar yukarıdan selobant çevrilir. İşin, su düzeyine uygunlukta yatay olması sağlanır Hızlandırıcı ve 1:10 oranında sertleştirici ile karıştırılan vernik yüzeye dökülür. Akışkan bir sıvı olan polyester vernik, yüzeye düzgün ve dengeli bir şekilde yayılır.
Polyester vernikte ikinci uygulama yöntemi ise tabanca ile püskürtmedir. Polyester vernik püskürtmede kullanılacak tabancada uç açıklığı 1.8-2 mm olmalıdır. Püskürtme basıncı 1.5-2 atmosfere ayarlanmalı ve tabanca işten 25-30 cm uzakta tutulmalıdır.
Düşey ve eğmeçli işlerin polyester vernikle işlenmesinde koyulaştırıcı katkı gereci kullanılır. Tiks adı verilen koyulaştırıcı, verniğin uygunsuz akıntılar yapmasını önler. Düşey ve eğmeçli işler, 5-10 dakika ara ile iki-üç defada verniklenebilir.
Polyester vernikli yüzeylerdeki hatalar kolaylıkla onarılabilir. Hatalı yardeki vernik katmanı kazınır veya kesilerek kaldırılır Gerekiyorsa hatalı yer yeniden zımparalanır ve boyanır. Sertleştirici ile karıştırılan vernik, onarılacak yere dökülür, kurutulur. Onarılan yer zımparalanır ve parlatılır.
3.1.6.2. Polyesterli Yüzeylerin Kurutulması
Verniklenen işler normal koşullarda bir süre kurutulmalıdır. Kimyasal olaylar sonunda kuruyan vernik filimi birçok etki altında kalır. Hızlı hava akımı,ani ısı değişimi, selülozik vernik tozu, tiner buharı polyester verniğin kimyasal tepkimesini bozar. Yüzeyde çatlama, kabarcıklaşma vb. arızalar meydana getirebilir. Birleşimde parafin bulunan polyester verniğin yüzeye sürüldüğü andaki parlaklığı 20-40 dakika sonra kaybolur. Diğer verniklerde olmayan bir görüntü meydana gelir. Yüzeydeki parafin katı hem verniği havanın oksijeninden korur hem da filimde kalması gereken monostirolun buharlaşmasını önler. Polyester verniklerin %90 bölümü parafindir.(Şekil 3.4)

Şekil 3.4: Polyester karışımı
Bu tür verniklerde vernik katmanı sertleşme süresince İnce bir mum katmanı ile
Örtülür.
Polyester vernik, 30 dakikada katılaşmaya başlar. Normal sıcaklıkta 4 saatte kurur. 12 saat sonra zımparalanacak ve parlatılacak sertliğe ulaşır.
3.1.6.3. Polyester Verniğin Parlatılması
Polyester vernik,zımparalanma sertliğine ulaşınca elle, titreşimli zımpara makinesi ile veya büyük işletmelerde bant zımpara makinesi ile zımparalanarak düzeltilir. Vernik filminin zımparalanmasında gittikçe daha ince taneli zımpara kağıdı kullanılmalıdır. Zımpara kağıdında,tanecik aralarının çabuk dolmaması için, ıslak zımparalanma tekniği uygulanır.Bu amaçla su.gazyağı karışımı veya sentetik neft kullanılır.
Vernik filminin elle zımparalanan vernik filmi pürüzsüz.çizgisiz düzgün ve yan mat bir görünüş kazanır. Bundan sonra parlatma işlemine geçilir. Parlatma işi, küçük atölyelerde parlatma diski ile yapılır. Parlatma işinde özel polyester pastası kullanılır. Özel olarak hazırlanan polisler parlatma pastası, 4000-5000 devirli döner disk yardımı ile yüzeydeki zımpara izlerini daha da küçültür. Yüzeyi aşındırarak düzeltir, parlatır.
Bu işlemde kullanılan parlatma pastaları numaralıdır. Duruma göre en uygun olanı kullanılır.
Parlatma ise, parlatma polisi ile çalışılarak bitirilir. Parlatma sıvısı veya bitirme sıvısı diye isimlendirilen bu gereçleri, değişik firmalar üretirler. Diskle çalışılırken, yumuşak ve temiz bir kuzu postu başlık takılır. Parlatma polişi ile çalışırken top veya disk işe bastırılır. Yüzeydeki pasta izleri ve birikintileri alınır ve iş temizlenir.
3.1.6.4. Parlak Polyester Vernik
Parlak polyester vernik özel bir türdür. İçinde parafın mumu yoktur. Havanın oksijeni ile tepkimeye girerek sertleşir ve parlak bir yüzey oluşturur.
Parlak polyester vernik parafinli polisler vernik gibi kullanılır. Parafinli polyester verniğe göre iki kat daha pahalıdır. Daha çok köşeli, kordonlu, tornalı, oymalı ve zımparalanması güç işlerde kullanılırdı.

Yorum yazın