Poliüretan Vernikler

Poliüretan Vernikler
İki elemanlı bir verniktir. Kimyasal tepkimeli vernikler grubundadır. Eritici, inceltici sıvı buharlaşırken elemanları kimyasal tepkimeye girer. Dış etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Parlak poliüretan verniğin ayrıca parlatılması gerekmez. Astar renkli, parlak ve mat katman veren türleri piyasada mevcuttur.
Bilimsel adı poliüretan vernik olmasına rağmen üretici firmaların markalarına göre bu verniğe derodur vernik veya polkan vernik denir.
Poliüretan vernik satılırken, elemanları birbirine karıştırılmaz. Ayrı ayrı satılır.
Bugün değişik amaçlara uygun, değişik gereçler üzerinde olumlu sonuç verecek nitelikte poliüretan vernik üretilmektedir. Ağaç, metal plastik, deri vb. gereçlere göre hazırlanmış poliüretan vernikler vardır. Bu çeşit zenginliği poliüretan verniklerin kullanılmasını karmaşık bir konu haline getirmiştir. Poliüretan vernik ve boyalar kesinlikle hazırlandıktan amaçlan doğrultusunda kullanılmalıdır. Plastik için hazırlanmış vernik ağaç veya metal için olumlu sonuç vermez.
3.1.7.1. Poliüretan Vernik Uygulaması
Poliüretan verniklerin normal tipleri havada kuruyacak özellikle hazırlanmıştır. Bunun yanında fırın kurutmalı türleri de vardır.
Poliüretan verniklerde yüzeyde kalıcı oran %50dir, Vernik sıvısı ise akışkandır. Verniği işe uygulamak üzere hazırlanırken, üretici firmanın önerilerine kesinlikle uyulmalıdır. Verniği inceltmek için aynı firmanın ürettiği poliüretan tineri kullanılmalıdır. Yani derodur vernikle derodur tiner gibi.
Poliüretan vernikler hemen hemen bütün yöntemlerle yüzeye sürülebilir. Fırça,püskürtme, silindir vernikleme, daldırma ve dökme yöntemi ile yüzeylere uygulana bilir. Vernikleme esnasında,kullanılan araç ve gereçlerin çok temiz olması gerekir.
Poliüretan vernik sıvısı akışkan bir yapıya sahiptir. Ancak kimyasal tepkimeye girdikten sonra poliüretan verniklerde durum değişir. Çok yönlü tepkime, verniğin kimyasal yapısını ve fiziksel görünüşünü hızla başkalaştırır. Sıvı olarak akışkan olmasına rağmen çok daha kalın bir film tabakası oluşturur. Akışkan sıvılı olduğu için 1.8-2 atmosfer basınçla yüzeylere püskürtür.
Ağaç yüzeyine sürülen poliüretan vernik 2-3 saat içinde sertleşir. 18-20 °C de 2-3 gün kurutulan vernikli işler, üst üste konulacak sertliğe ulaşır. Poliüretan vernik sürülecek ağacın nemi % 15’ten fazla olmamalıdır. 1 m2 yüzeye bîr defada 120 gramdan fazla poliüretan vernik sürülmemelidir. Poliüretan vernik filmi üst üste gelen ince katmanlardan oluşur. Bunun için yüzeye, en az 2-3 kat vernik tatbik edilmelidir.
Poliüretan vernikler özelliği bilinmeyen eski verniğin üzerine sürüldüğü zaman iyi sonuç vermez. En güvenilir sonuç, verniğin yeni perdah edilmiş, temiz bir ağaç yüzeyine sürüldüğü zaman alınır. Uygulamada birici kat olarak sertleştirici konulmuş, %50 oranında poliüretan tineri ile inceltilmiş vernik sürülür. Bundan sonra normal olarak sürülen verniğin yapacağı film suya eritici sıvılara ve sürtünmeye karşı daha büyük bir dayanım gösterir.
3.1.7.2. Parlak Poliüretan Vernik;
Yüzeye sürüldüğü zaman ayrıca bir parlatma işlemi gerektirmeden, doğrudan parlak film yapan türdür. Vernik filimi sert, aşınmaya, kimyasal etkilere suya karşı çok dayanıklıdır.
Parlak verniklerde katkı gereci azdır. Bu yüzden parlak verniklerin yaptığı katman dış etkilerden kolay bozulmaz. Yüzeye 2-3 kat sürmek gereklidir.
3.1.7.3. Mat Poliüretan Vernik
İki elemanlı bir verniktir. Ayrı iki sıvı halinde satılır. Sertleştirici mat verniklerde, parlak verniklere göre daha az oranda kullanılır. Karışım oranı 1:2 ile 1:5 arasında değişir. En doğrusu üretici firmanın önerisine uymaktır.
Mat poliüretan vernik, mat bir görüntünün gerekli olduğu yerlerde kullanılır. Selülozik vernik üzerinde bir kat püskürtülürse, dayanıklı bir vernikleme yapılmış olur.
Mat poliüretan verniği iki türü vardır. Birisi tam mat, diğeri ise ipek mat verniktir. Özellikle ağacın doğal rengine uygun düştüğü için mat vernik çok kullanılır.

Yorum yazın