Palmiye Ağacı

Palmiye Ağacı Özellikleri – Palmiye Ağacı Hakkında Bilgiler

Palmiye AğacıPalmiyegiller ailesinden tropikal ağaçların genel adı.
Birçenekli bitkiler arasında, sıcak bölgelerde yetişen ağaçlar olan palmiyeler en azından 3 000 kadar türü kapsar. Sıcak ülkeler gezip görülmeden bu ağaçların önem ve çeşitliliğini tasarlamak oldukça güçtür. Tümü büyük, çoğu kez de çok büyük olan türler, birbirlerinden genel biçimleri, gövdeleri (kongövde), yaprakları, çiçek durumları ve meyveleriyle ayırt edilirler. Çoğunlukla kongövde, silindir biçiminde ve tek bir eksen halindedir ama bazı palmiyelerde (sözgelimi dumağacı/Hyp/ıaene/jçatallanma biçiminde iki dal verir, Nipa’nın (Malezya palmiyesi) yetiştiği bataklıklarda görülen palmiyelerdeyse, gövde gene dallanma gösterir, ama bu kez bataklık içinde gömülü olarak kalır; boyları 20 m’ye kadar ulaşan bazı palmiyelerde (rotang) gövde çok uzun ve sarılıcı tiptedir.

Yapraklar telek damarlı ya da elsidir. Başlangıçta yaprakayası tam kenarlıdır, gelişme sırasında yırtılarak parçalı bir biçim alır. Yapraklar genellikle tepede bir demet oluştururlar, bununla birlikte rotanglarda (calamus) gövde boyunca yerleşmişlerdir ve bitkinin tutunmasını sağlayan ters dönmüş kalkık dikenlerle süslü kamçı gibi uzun sivri bir biçimle sonuçlanırlar. Çiçekler tek başlarına çok dikkat çekici değildir ama çiçek durumları çok büyük olabilir. Çiçek durumları, geometrik olarak dizilmiş erkek ve dişi çiçeklerden oluşur. Bütün çiçeklerin çevresi yen (spata) adı verilen, büyük bir bürgüyle örtülüdür. Meyvesi ya hurmadaki gibi üzümsü ya da hindistancevizindeki gibi zeytinsi meyvedir. Meyvenin olgunlaşma zamanı çok değişiktir: Sözgelimi, hindistancevizininki yaklaşık bir yılda olgunlaştığı halde, Seyşel palmiyesininkinin olgunlaşması yıllar sürer.
Corypha öz bölümü ile Areca ve öbür çeşitli türlerin tepe tomurcukları (bazı türlerde palmiye lahanası) çok sevilen yiyeceklerdir. Ayrıca çeşitli türlerden şekerli olan ve doğrudan doğruya da içilebilen özsuların mayalandırılmasıyla palmiye şarabı da elde edilir. Gerçekte, palmiyelerin hemen her zaman birçok kullanım alanları vardır Özellikle hindistancevizi ağacı, bölgesel olarak çok kullanılan bir odun sağlar; erkek çiçeklerinden bazı içkilere koku katmakta yararlanılır; meyvelerin lifli yapısından ve taşıdıkları sıvıdan çeşitli alanlarda yararlanıldığı gibi, hindistancevizi bademi olan kopra-dan yağ elde edilir. Hindistancevizinin meyveleri deniz üstünde uzun süre kalıp uzaklara sürüklenebilir; bu nedenle gerçek anayurtlarının neresi olduğu bilinmez. Hurma ağacından da ünlü bir şarap elde edilir; bu ağaçlarda tozlaşma, büyük tarım işletmelerinde dişi çiçeklerin yakınına erkek çiçek durumları konarak gerçekleştirilir

Yorum yazın