Orman Endüstrisi Nedir

Orman Endüstrisi Nedir

 

Ağaç, insanın en eski çağlardaki mağara döneminden günümüzdeki çağdaş yaşam biçimine dek sayısız işlerde kullandığı ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdiği en yararlı doğal ürünlerden biridir, önce onunla ısınmayı öğrenmiş, yemeğini onun korlu ateşinde pişirmiş , barınağını ondan yapmış, daha sonra ağaçtan yaptığı araçlarla uzak ülkelere gitmeyi başarmıştır. Yazın yakıcı sıcağında ağacın serin gölgesinde dinlenmiş, onun meyvelerinden yararlanmıştır.
Günümüzde ağacın gördüğü işlerin yerini tutan birçok yeni madde ve yapay gereçler geliştirildiği halde, ağacın önemi eksileceği yerde daha da artmıştır.
Ağaçlardan elde edilen ürün çeşitlerini gösteren liste yapacak olsak, bunların sayıları binleri bulur. Çevremize kısaca bir göz atacak olursak, evimizdeki eşyada, çalıştığımız yerde, okulda, fabrikalarda, bindiğimiz araçlarda ve yakınımızda olan daha birçok şeyde ağacın kullanıldığını görürüz. Gördüğümüz ve görmediğimiz çeşitli alanlarda kullanılan ağaç ürünlerinin sayısı üç- binden fazladır.
İnsan yaşamında bu denli önemli bir yeri olan ağacın tükenmemesi ve yenilerinin sürekli olarak yetişmesinin sağlanması için ormanların korunması kaçınılmazdır. Bu konuda alınması gereken önlemler, günümüzün önemli sorunları arasında yer alır.

Günümüzde ormancılar ağaç kesiminde dört ana yöntemden yararlanmaktadırlar. Bu yöntemlerin amaçları, ormanları sağlıklı tutmak ve daha üretken bir duruma getirmektir.
Uygulanan başlıca yöntemler şunlardır: Seçmece kesim: Gölgede daha çabuk gelişen ağaçların bulunduğu ormanlara uygulanır, örneğin, genç kızıl ladin ağaçları, yaşlı ve büyük ağaçların gölgesinde iyi gelişirler. Genç ağaçlar olgunlaştığında, yaşlı ağaçlar kesilirler. Bu olgun ağaçların gölgesinde de yenileri gelişir.
Aralı kesim: Genellikle aynı yaştaki ağaçların bulunduğu alanlarda uygulanır. Ayrı boy ve kalınlıktaki ağaçlar, aralarında boş alanlar kalacak biçimde kesilirler. Bu boşluklarda, zamanla, kalan ağaçlardan yayılan tohumların tutmasına ve böylece yeni ağaçların yetişmesine olanak sağlanmış olur. Bu yöntem Karaçamla Douglas çam ormanlarında daha çok uygulanmaktadır. Çünkü, açılan alanlarda bol güneş alan yeni filizler hızla gelişerek kısa sürede büyüyebilirler. Ancak, bu kısa süre yine de kırk yıldan az değildir. Aralı kesimin tek sakıncası, yağmur ve rüzgâr aracılığıyla toprağın aşınması sonucu, genç fidanların sürüklenerek yok olması tehlikesidir.
Tohumla üretme: Bu yöntemde, ormanın sıklık durumuna göre, 100 — 300 metrekarelik bir alandaki ağaçların tümü kesildikten sonra tohumlama için S -6 sağlıklı ağaç bırakılır. Kalan ağaçlar 5-10 yıl içinde boşalan alanı tohumlar. Bu tohumlardan üreyen ağaçlar kesimlik yaşa gelinceye kadar otuz yıllık bir sürenin geçmesi gerekir.
Koruma yöntemi: Ağaçlar değişik gelişim dönemlerinde kesilir. İlk kesimle sağlıksız ağaçlar ayıklanarak, sağlıklı ağaçların daha çok güneş alması sağlanır. İkinci kesimle geri kalan ağaçların yarısı kesilir, ancak en güçlü ve en olgun olanlar bırakılır. Bu yaşlı ağaçlar, yeni fidanları aşırı güneş ve kötü havadan korur. Genç ağaçların korunmak için yaşlı ağaçlara gereksinmesi kalmayınca bunlar da kesilir.
Ormanlar ne denli bilimsel ve özenli işletilseler de, yine de ağaçların yetiştirilmesi çok uzun yıllar ister. Sözgelimi, bir çam ağacı ancak 8-10 yılda 2—3 m’lik bir boy kazanabilir. Kâğıt yapımında ya da telgraf direği olarak kullanılır hale gelebilmesi içinse aynı ağacın 30 — 40 yaşına gelmesi gerekir.
Ağaca ve ağaç ürünlerine duyulan gereksinmenin büyüklüğü nedeniyle, bilim adamları çabuk ağaç büyütme yöntemleri üzerinde çalışmaktadırlar. Bu amaçla melez ağaç üretme denemeleri yapılmaktadır. Melez ağaçlar belirli bitki türlerinin birleştirilmesi ile oluşturulur. Çeşitli hastalıklara karşı dirençli, çabuk gelişen ve sağlam ağaçların yetiştirilmesi güncel bir önem kazanmış bulunmaktadır.
Orman ürünlerine duyulan gereksinmenin karşılanmasında kullanılan bir başka yöntem de tomruktan olabildiğince yararlanmaktır. Günümüzde kullanılan bıçkılar savurganlığı büyük ölçüde azaltmıştır. Yonga makineleri sayesinde ise, bir zamanlar işe yaramaz sayılan ağaç parçacıklarından günümüzde kâğıt, duralit ve sunta gibi çeşitli ürünler elde edilmektedir.

 

 

Yorum yazın