Narenciye nedir – Narenciye Çeşitleri

NarenciyeNARENCİYE i. (ar. narenc’den narenciy-ye). Bot. Portakal, limon, mandalina, turunç, greypfrut gibi meyvelerin ortak adı. Eşanl. TURUNÇGİLLER.

— ANSİKL. Dünya narenciye üretimi yılda

14 milyon tonu bulur. A.B.D. Kaliforniya’daki narenciye bahçeleri sayesinde başta gelir (dünya üretiminin yüzde 46’sı). Ondan sonra sıra ile İspanya (yüzde 9), kuzeyde üretimini önemli derecede artırmış olan Brezilya, başta İsrail olmak üzere ortado-ğu ülkeleri (İsrail büyük ihracatçılardan biri oldu), Japonya, Doğu Hint adaları ve Güney Afrika birliği gelir.

• Türkiye’de. Narenciyeyi Türkiye’ye, Büyük İskender ordularının Hindistan dönüşü getirdiği sanılmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatname’ sinde (XVII. yy.) narenciyeden bahseder. Türkiye’de narenciye çeşitleri Cumhuriyet dönemine kadar fazla bir gelişme göstermedi. İmparatorluk zamanında bu ürünler Suriye, Lübnan ve Filistin gibi güney eyaletlerinden getirilirdi. 1923’ten sonra yeni imkânlar araştırılmağa başlandı vc Kıbrıs, Rodos, Filistin, İtalya gibi ülkelerden getirilen fidanlarla narenciye çeşitleri ve cinsleri geliştirildi. Bunun yanı sıra narenciye üretimi de arttı. Narenciye üretimindeki gelişme hızlandı: 1940’ta 6 600 hektar alanındaki narenciye bahçeleri, 1969’-da, yalnız meyveli ağaçların kapladığı a-lan olarak 35 371 hektara yükseldi. Bu arada, erken ürün olarak Washington, mevsim ortası ürünü olarak yafa ve finike, mevsim sonu ürünü olarak da Valencia çeşitlerinin standardı sağlandı. Bunların yanı sıra standart dışı çeşitlerin yetiştirilmesine devam edildi: erken ürün, akçay şekeri; mevsim ortası ürünü, akınya dilimlisi, trablus yerlisi, dörtyol yerlisi, kan portakalı; mevsim sonu ürünü, konya yerlisi. Mandalinada: erken ürün, satsuma, klementin; mevsim ortası ü-rünü, willow yaprağı ve wilking. Limonda: erken ürün, interdomato, lamas; mevsim ortası ve mevsim sonu ürünü, kütdiken, mol-lamehmet, demre dikensiz. Narenciye üretim alanları genişlerken bunların ihracatında da hızlı bir gelişme oldu. Türkiye’nin 1969 yılı narenciye üretimi yaklaşık olarak 600 000 tondu.

Yorum yazın