Maviyeşil suyosunları

Mavi yeşil su yosunlarıMAVİYEŞİL SU YOSUNLARI çoğl. blş. i. Suyosunları grubu. (İlmî adı cyanophyceae.)

Maviyeşil suyosunları, mavimsi yeşil renkte yosunlardır. Bunlarda klorofile mavi bir boya maddesi eklenir (fikosiyanin). Hücrelerinin çekirdeksiz oluşu, eşeysel üreme yokluğu ve klorofil taneciklerinin (kloroplast) yerlerinin belirli olmayışına bakılarak bunların bakterilere yakın basit bitkiler olduğu düşünülebilir. Yeni ortaya çıkan volkanik lavlar gibi bitkisiz ortamların ilk bitkileri çoğu zaman bunlardır, iyice jelatinimsi olan bu yosunlar, üç takıma ayrılır: hormogonales (nostoc, oscillaria), chamaesiphonales (delikli hyella), chroococcales. (l)

Yorum yazın