MAKİNE ATELYESİNİN DÜZENLENMESİ

MAKİNE ATELYESİNİN DÜZENLENMESİ
Doğrama makineleri küçük atelyelerde çalışma yerinin imkânlarına göre yerleştirilir. Büyük iş yerlerinde makineler (MAKİNE ATELYESİ) adını verdiğimiz bölümde işlem sırasına göre yerleştirilirler. Makine atelyesinin diğer bölümlerden ayrı olması gürültü ve tozdan korunmak için faydalıdır.
Makine atelyesi genel olarak şu özellikleri taşımalıdır:
1. Atelyeye konacak makine sayısına göre uygun hacimde olmalıdır. Bu hacim ayarlanırken makine aralarında serbestçe hareket edebilme, parçaları istif edebilme boşluklarının da dikkate alınması gerekir.

2. Makine atelyesi tabii ve sun’i ışıkla aydınlatılmış olmalı, tavanı da yüksek düşünülmelidir (En az 5.00M olmalıdır).
3. Makine atelyesinde malzeme giriş ve çıkışını temin eden kapılar yeterli büyüklükte olmalı.
4. Makine atelyesi depo ve montaj yerlerine irtibatlı olmalı
5. Atelye döşemesinin kaygın olmaması ve düzgün olması
6. Soğukta atelyenin ısınması temin edilmeli
7. Atelye temizliği ve tozların emilmesi için mümkünse sepiratör tesisatının yapılması düşünülmelidir.

Yorum yazın