CNC tezgahların özellikleri ve seçimi

CNC tezgahların özellikleri ve seçimi
Konvansiyonel tezgahlar gibi CNC tezgâhları da hammaddeden, imalat resminden görünen şekil ve boyutlarda bitmiş parça imal etmek için kullanılmaktadır. Bu durum esas hazırlık ve parça işleme olmak üzere iki işlemden meydana gelmektedir. Her iki işlem aşaması aşağıda açıklanmıştır.
Hazırlık İşlemi:
• Programın oluşturulması ve bunun tezgaha verilmesi,
• Taslağın tezgah parça tutturma sistemine bağlanması,
• Takım veya takımların tezgah takım tutturma (kalemlik, taret, magazin) sistemine bağlanması,
• Referans noktasının tayin edilmesi.
Parçanın işlenmesi:
• Takım veya parçanın, talaş kaldırmak için çeşitli yönlere hareket ettirilmesi ve hareket uzunluklarının tam olarak gerçekleştirilmesi,

• Parça doğruluğunun kontrol edilmesi,

• Konveksiyonel tezgahlarda program yoktur. Burada tüm işlemler operatör tarafından veya onun kontrolü altında yapılmaktadır; ayrıca ilerleme ve kesme hızları da tayin edilmektedir ve gerekirse değiştirilmektedir. CNC tezgahlarda ilerleme, kesme hızları ve talaş kaldırmak için takım ve parça hareketleri programda öngörülmektedir. Şöyle ki, talaş kaldırma işlemleri operatörün hiçbir müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılır. Hazırlık işlemleri operatör veya otomatik olarak gerçekleştirilir. Ayrıca günümüzde parça doğruluğunu otomatik olarak kontrol eden CNC tezgahları vardır

Yorum yazın