BOYA VE VERNİK UYGULAMALARINDA SORUNLAR NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

BOYA VE VERNİK UYGULAMALARINDA SORUNLAR NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
4.1. Kuru Püskürtme
Sorun: Boyanın veya verniğin yüzeye toz halinde düşmesi.
Nedeni: Uygulama sırasında boya tabancasının yüzeyden uzak tutulması, yüzeyin çabuk geçilmesi, boya/vernik viskozitesinin çok yüksek veya düşük olması, uygun tiner kullanılmaması, hava basıncının çok yüksek olmasıdır.
Çözümü: Soruna yol açan etkenler tespit edilir ve ortadan kaldırılır. Yüzeyler 400-600 no’lu zımpara ile zımparalanır, tekrar bir kat daha uygulanır.
4.2. Portakallarıma
Sorun: Boyanın/verniğin uygulandığı yüzeyin portakal kabuğu gibi görünmesi.
Nedeni: Uygulama viskozitesinin yüksek olması, uygun tiner kullanılmaması, uygulama basıncının yüksek olması, boya ile yüzey arasındaki aşın sıcaklık farkı, boya tabancasının yüzeye çok yakın tutulması.çok kalın uygulama yapılması.
Çözümü: Kuru püskürtmedeki çözümün aynısı kullanılır.
4.3. Standart Matlığın Elde Edilmesi
Sorun: Uygulanan mat/ipek mat son katın beklenenden mat/ipek mat
görünmesi.
Nedeni: Boya veya verniğin kullanılmadan önce iyi karıştırılmamış olması belirtilen aralara uyulmaması,tinerin uygun kalitede olmaması iş parçasının zemininin yeterli emme yapmaması.
Çözümü: Sorunu meydana getiren nedenler giderilir. Zımparadan sonra son kat uygulanır.
4.4. Sütlerime – Beyazlanma
Sorun: Son kat uygulamadan sonra yüzeyin buğulu beyazımsı bir görünüm almasıdır.
Nedeni: Uygulamaların yüksek nemli ortamlarda yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması.
Çözümü: Yüksek nemli ortamlarda uygulama yapılmamalı. Uygulama yapılması zorunlu ise %3 – 5 oranında retorder eklenmeli ve uygun tiner kullanılmalıdır.
4. 5. Kaynama
Sorun: Boya/vernik uygulanan yüzeyde toplu iğne başı görünümünde delikçikler veya hava kabarcıkları görünümüdür
Nedeni: Sıcak havada kalın uygulama yapılması, uygun tiner kullanılmamasıdır.
Çözümü: İkinci kat 5 – 6 saat sonra uygulanmalı. Sorunlu yüzeyler zımparalanır ve tekrar son kat atılır.
4.6. Krater- Küvetçik Biçimli Açılmalar
Sorun: Boya/vernik uygulanan yüzeyde çöküntüler ve açılmalar olmasıdır.
Nedeni: Boya veya verniğe kompresörden su veya yağ karışması,yüzeyin iyi hazırlanmamış olmasıdır.
Çözüm: Ortamda silikon esaslı uygulama kesinlikle yapılmamalı,kompresörden yağ ve su gelişi engellenmeli, yüzey çok iyi hazırlanmalıdır.
4.7. Akma Ve Sarkma
Sorun: Boyanın dik ve eğimli yüzeylerde akması ve düzgün film meydana getirmemesidir.
Nedeni: Dik ve eğimli yüzeye kalın uygulama yapılması,tinerin uygun olmaması viskozitesinin çok düşük olması,tabancanın hatalı kullanılmasıdır.
Çözümü: Boya ve vernik viskozitesine dikkat edilmeli,dik yüzeye ince katlar halinde sürülmeli,tabanca yüzeyden 20 – 30 cm uzak tutulmalıdır.

4.8. Kırışma Zeminin Oynaması
Sorun: Boyanın ve verniğin kırışık ve bozuk bir film tabakası oluşturmasıdır.
Nedeni: Son kal boya veya verniğin çok kalın uygulanması, uygun astar ve dolgu verniği kullanılmaması.yeterince kurumamı ş vernik üzerine uygulama yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması, birbirine uymayan boyaların üst üste atılmasıdır.
Çözümü: Dolgu ve astarlar uygun kullanılmalıdır. Kırışma ve zemin oynaması az ise zımpara ve işlem tekrarı yapılır. Kırışma ve zemin oynaması fazla ise yüzey tamamen temizlenir.
4.9. Zımpara Olma Süresinin Gecikmesi
Sorun: Uygulama yapılmış yüzeyin zımpara yapılamaması, geç yapılmasıdır.
Nedeni: İki kompenatlı boyalarda belirtilen karışım oranına uyulmaması, ortam sıcaklığının çok düşük olması (20 °C altında), ahşabın nemli olması, çok kalın uygulama yapılmış olması, zımparaya gelme süresinin beklenmemesidir.
Çözümü: Karışım oranlan doğru yapılmalı.aşın nem ve soğukta uygulama yapılmamalı ve çok kalın uygulama yapılmamalıdır.

Yorum yazın