Banyan Ağacı Nedir

Banyan Ağacı Nedir 

Banyan, acayip görünüşlü bir tür incir ağacıdır. Daha çok Hindistan’ın doğu bölgelerinde yetişir. Banyan ağacı hiç alışılmamış bir biçimde büyür. Tohumları genellikle kuşlar aracılığıyle başka ağaçların dallarına taşınır. Tohumlar burada yeşererek büyümeye başlarlar. Kısa zamanda banyan, konak ağacı iyice kaplayacak derecede büyüyerek genellikle bu ağacın ölümüne yol açar. Banyan büyüdükçe kökler çıkarır. Ama kökler toprağa doğru değil de havaya doğru uzanırlar. Havadaki köklerin uçları önce yukarıya, sonra da aşağıya yönelir. Yere eriştiklerinde de toprağa kök salarlar. Bunun ardından gittikçe enlemesine büyürler ve gövdeler oluştururlar. Sonunda ağacın tümü tek tek ağaçlardan oluşan bir ağaç topluluğu görünümünü kazanır. Ama gerçekte hepsi bir tek bitkiyi oluşturur.

Banyan Ağacı Nedir

Hindistan’ın Kalküta şehrinde, çevresinin uzunluğu 275 metreyi aşan yüz yaşında bir banyan ağacı vardır. Bu ağaçta iki yüzden fazla gövde bulunur. Gövdelerden en büyüğünün çapı dört metre kadardır.

Banyan ağacı insanlarla hayvanlara yiyecek sağlar. Filler banyan yapraklarıyle beslenirler. İnsanlar da banyan meyvelerini taze ya da kurutulmuş olarak yiyebilirler.

Yorum yazın